Copyright © 2014,  Emona RCP, Ljubljana PROJEKTI
Projekt EIP, podukrep 16.2: »Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti« Projekt EIP Protokol dela s kupljenimi teleti Protokol dela s sesnimi teleti Protokol dela s sesnimi teleti črno bele pasme (avtomat) Pitanje telet na večjo klavno težo na prežvekovalcem naravni način (nosilec projekta E-RCP). Formiranje blagovne znamke za teletino Zlato Zrno (nosilec projekta E-RCP). V okviru projekta 49118-98 »Proučevanje in uvajanje nekaterih novih krmnih dodatkov v tehnologijo reje domačih živali za izboljšanje gospodarske učinkovitosti in za zmanjšanjeobremenjevanja okolja« (nosilec projekta BTF, Oddelek za zootehniko); - vpliv pred razgradnjo v vampu zaščitenega metionina na mlečnost krav molznic in kakovost mleka, - proučevanje krmnega dodatka probiotika Toyocerin za pitanje telet na večjo klavno težo. 55-2882 »Priprava in uvajanje ekološko primernih krmnih mešanic za prašiče na farmi Ihan« (nosilec projekta E-RCP). V4 0202-99 »Sledljivost porekla govedi in govejega mesa« (nosilec projekta E-RCP) V4-0280 »Prireja jančjega mesa« (nosilec E-RCP,sodeluje BTF, Oddelek za živilsko tehnologijo) V4-0303-99 »Prehranski vplivi na kakovost živil živalskega izvora, komplementarna vrednost rastlinskih živil in metode za merjenje kakovosti z vidika vplivov na zdravje porabnikov« (nosilec projekta BTF, Oddelek za zootehniko); - omega-3 maščobne kisline. V4-0399-00 »Sistem spremljanja blagovnih in informacijskih tokov govedi in govejega mesa (v razseku) v skladu s standardi EU« (nosilec projekta E-RCP). V4-0463-01 »Spremljanje informacijskih in blagovnih tokov v mešalniški industriji.« (Nosilec projekta E-RCP). Preizkušanje različnih antioksidantov za zaščito dolgoverižnih nezasičenih maščobnih kislin pri mletju zrn bogatih z njimi (nosilec E-RCP). Bilanca P na prašičih iz Ca mono in di fosfata iz TKI Hrastnik. Vpliv biomagnetizma na zmanjšanje stresa pri prašičih Proučevanje izkoristljivosti P iz v Evropi razpoložljivih virov za mešalniško industrijo. Svinjina kot funkcionalno živilo. Izboljšanje maščobnokislinske sestave konzumnih jajc.           EUREKA projekt AFA. Sledljivost prašičev in svinjine, ter konzumnih jajc.        EUREKA projekt EGSE        EUREKA projekt RFA        EUREKA projekt ENZEG CRP, uporaba hmelja v prehrani nekaterih vrst živali CRP krmna vrednost rastlin odpornih na sušo SALUX

Nastanek podjetja: leta 1982

Zaposlenih: 8

Naslov:

EMONA RCP, Kavčičeva ulica 72,

1000 Ljubljana

Direktor:

Stojan Hergouth

univ. inž., MBA

telefon: 01 584 26 56

Samostojni raziskovalec: dr. Matjaž Červek telefon: 01 584 26 63 matjaz.cervek@e-rcp.si Vodja kemijskega laboratorija: mag. Mateja Vendramin-Pintar telefon: 01 584 26 60 mateja.vendramin@e-rcp.si
www.salux-project.eu/sl
RAZVOJNI CENTER ZA PREHRANO