EIP projekt: Beljakovinsko energetske pogače za čebele

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv ukrepa: ukrep M16 – Sodelovanje
 • Naziv podukrepa: podukrep M16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
 • Naziv projekta: »Beljakovinsko energetske pogače za čebele« (EIP)

Opis projekta

 • V projektu bomo razvili in testirali nove beljakovinsko energetske pogače za prehrano čebel v času pomanjkljive paše. Pogače bodo kar v največji možni meri pokrivale potrebe čebeljih družin po hranilnih snoveh v skladu z njihovimi prehranskimi potrebami. To se pravi zadovoljiti potrebe čebel po energiji, beljakovinah (z ustrezno aminokislinsko sestavo), lipidih, vitaminih in mineralih. Pogače bomo v praksi testirali na 12 čebelarstvih iz različnih slovenskih regij. Nova čebelja krma bo namenjena pridelavi medu in vzreji matic, izboljšala pa bo tudi zdravstveni vidik čebelarjenja. V projektu je skupno 18 partnerjev, ki pokrivajo vse kriterije heterogenosti partnerstva. Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen so čebelarji, svetovalci, dijaki in študentje ter širša zainteresirana javnost.

 • Partnerji projekta (18 partnerjev – 12 čebelarstev in 6 strokovnih partnerjev)

Cilji projekta

 • povečati vitalnost in zdravstveno stanje čebeljih družin
 • večji pridelki medu in ostalih čebelarskih pridelkov in bolj učinkovita vzreja čebeljih matic
 • vzdrževanje naravnih habitatov in z njimi povezane biodiverzitete
 • izobraževanje vseh deležnikov v čebelarstvu – čebelarjev in njihovega podmladka, svetovalcev in strokovne javnosti in s tem dvig nivoja slovenskega čebelarstva

Pričakovani ključni rezultati projekta

 • razvili nove beljakovinsko energetske pogače za čebele, ki bodo pokrivale prehranske potrebe čebel po vseh hranilnih snoveh v obdobjih nezadostne paše
 • izboljšali zdravstveno varstvo čebel
 • testiranje nove hrane za čebele na 12 kmetijskih gospodarstvih
 • izvedli 4 izobraževanje s praktičnim prikazom reje za čebelarje, svetovalce, dijake in študente
 • predstavitev projekta na strokovnem posvetu za strokovnjake, na spletni strani, v brošuri, avdio-video predstavitvi, facebook strani, radio in TV oddaji ter tiskani brošuri
 • izdelava tržne analize

Vrednost projekta

 • celotna vrednost: 400.609,98 EUR
 • vrednost sofinanciranja: 239.965,46 EUR (59,9 %)

Trajanje projekta

 • 12.5.2023 – 11.5.2025

Kontakt

Kavčičeva 72, 1000 Ljubljana

Kontakt

+386 01 584 26 55

Email

razvojni.center@e-rcp.si