Kemijske analize

Preizkušanje kakovosti krme, krmil in živil

  • Weendska analiza krmil (določanje suhe snovi – SS, surove maščobe – SM, surovih beljakovine – SB, surovega pepela – SP, surove vlaknine – SV in brezdušičnega izvlečeka – BDI)
  • Določanje vsebnosti lipofilnih vitaminov (A, E, D) in β-karotena
  • Določanje mikro (Cu, Zn, Mn, Fe) in makromineralov (P, Ca, Mg, Na, K)
  • Hitri »lateral flow« test na prisotnost mikotoksinov (DON, ZON, AFLA) v žitih
  • Testi za obstojnost oz. pokvarljivost maščob (RapidOxy, PŠ, KŠ, JŠ, FFA)

Kontakt

Kavčičeva 72, 1000 Ljubljana

Kontakt

+386 01 584 26 55

Email

razvojni.center@e-rcp.si