Kemijske analize

Preizkušanje kakovosti krme, krmil in živil

  • Določanje energetske vrednosti krme, krmil in živil
  • Določanje koncentracije in kakovosti beljakovin
  • Vsebnost vitaminov in mineralov
  • Vsebnost mikromineralov
  • Vpliv proizvodnih postopkov (mletje, peletiranje, termična obdelava) na stabilnost in izkoristljivost hranilnih snovi
  • Kontaminiranost z mikroorganizmi in mikotoksini (DON, ZON, Afla toksin)
  • Prisotnost škodljivih primesi
  • Obstojnost proizvodov v normalnih in posebnih pogojih

Kontakt

Kavčičeva 72, 1000 Ljubljana

Kontakt

+386 01 584 26 55

Email

razvojni.center@e-rcp.si