Projekt EIP, podukrep 16.2: "Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti„

Povzetek

  • Projekt odgovarja na aktualne izzive v pitanju goveda. Pitanje goveda v Sloveniji predstavlja za prirejo mleka drugo najpomembnejšo živinorejsko panogo. V procesu pitanja živali in kasneje v pred klavnih in post klavnih postopkih, skladiščenju in trženju mesa se med seboj prepleta veliko dejavnikov, ki v končni fazi vplivajo na kakovost proizvoda – govedine. Obvladovanje vseh teh postopkov je zahtevna in kompleksna naloga. Na tem področju v Sloveniji zaostajamo za svojimi severnimi in zahodnimi sosedi. V bolj razvitih državah EU proizvajalci tržijo teletino in mlado govedino visoke kakovosti, znotraj uveljavljenih blagovnih znamk.

Glavne dejavnosti

  • Emona Razvojni center za prehrano d.o.o. bo skupaj s partnerji izvedel poskusna pitanja telet in mlade govedi za prirejo mesa vrhunske kakovosti pri sedmih rejcih širom Slovenije. Menedžment in prehrano živali, spremljanje ekonomike reje, pred klavnih in klavnih postopkov in tehnologijo post klavne obdelave mesa bodo vodili strokovnjaki Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijskega inštituta Slovenije in Emona Razvojnega centra za prehrano. Strokovnjaki za agrarno ekonomiko bodo naredili kalkulacije gospodarnosti pitanja in podali smernice za ekonomičnost reje. Pri razširjanju znanja bodo sodelovali vsi partnerji pod vodstvom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zavoda Novo Mesto.

Cilji

  • Cilj projekta je pripraviti, preizkusiti in predstaviti tehnologijo pitanja telet za prirejo teletine in mlade govedine vrhunske kakovosti.

Pričakovani rezultati

  • Razvita tehnologija reje skupaj z ekonomskimi analizami bo osnova na kateri se bodo lahko v nadaljevanju postavile blagovne znamke govedine visoke kakovosti, izboljšal ekonomski status rejcev in z optimizirano prehrano živali zmanjšal izpust toplogrednih plinov na enoto proizvoda.

Kontakt

Kavčičeva 72, 1000 Ljubljana

Kontakt

+386 01 584 26 55

Email

info@example.com