Projekt ProPlant

Platforma za bioproizvodnjo funkcionalnih prehranskih izdelkov na rastlinski osnovi

  • Konzorcij, ki ga sestavljamo podjetji Acies Bio d.o.o in Emona razvojni center za prehrano d.o.o. sprojektom ProPlant naslavljamo enega izmed ključnih problemov sodobne družbe in sicer netrajnostno naravo proizvodnje hrane za rastoče svetovno prebivalstvo. Intenzivna živinoreja in pridelava krme za živali zaradi izpustov CO2, metana in didušikovega oksida prispevata približno 20 % emisij toplogrednih plinov. Namen projekta je razvoj biotehnološke platforme ProPlant, ki bo omogočala hiter razvoj in proizvodnjo beljakovinsko bogatih in trajnostnih prehranskih izdelkov na rastlinski osnovi, ki se bodo po okusu, teksturi, izkušnji in ceni približali izdelkom na osnovi živalske proizvodnje.Cilj projekta je do končne oblike razviti biotehnološko mikrobno platformo ProPlant, usmerjeno v zeleni prehod in krožno gospodarstvo, ki bo omogočala učinkovito in fleksibilno proizvodnjo funkcionalnih prehranskih proteinov ter komercializacija oziroma uporaba rezultatov projekta na prehranskem trgu.
  • Tip projekta: RRI
  • Skupna vrednost projekta: 557.740,80 EUR/Vrednost Sofinanciranja: 299.955,42 EUR
  • Trajanje: 1.12.2022 – 30.11.2024
  • Več

Projekt financira Evropska unija – NextGenerationEU

Kontakt

Kavčičeva 72, 1000 Ljubljana

Kontakt

+386 01 584 26 55

Email

razvojni.center@e-rcp.si