Prehrana rejnih živali

Aktivnosti

  • proučevanje vpliva sestave krmil na prehransko vrednost in kakovost živalskih proizvodov – mleka, mesa in jajc
  • svetovanje na področju prehrane živali
  • reševanje prehranske problematike z uvajanjem novih spoznanj
  • reševanje okoljevarstvenih problemov z vidika prehrane živali
  • Izvajanje R&R projektov s področja prehrane živali

Kontakt

Kavčičeva 72, 1000 Ljubljana

Kontakt

+386 01 584 26 55

Email

razvojni.center@e-rcp.si