Zaključeni projekti

 • Projekt EIP, podukrep 16.2: “Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti”
 • Pitanje telet na večjo klavno težo na prežvekovalcem naravni način (nosilec projekta E-RCP). Formiranje blagovne znamke za teletino Zlato Zrno (nosilec projekta E-RCP). V okviru projekta 49118-98 »Proučevanje in uvajanje nekaterih novih krmnih dodatkov v tehnologijo reje domačih živali za izboljšanje gospodarske učinkovitosti in za zmanjšanje obremenjevanja okolja« (nosilec projekta BTF, Oddelek za zootehniko)
 • Vpliv pred razgradnjo v vampu zaščitenega metionina na mlečnost krav molznic in kakovost mleka.
 • Proučevanje krmnega dodatka probiotika Toyocerin za pitanje telet na večjo klavno težo.
 • 55-2882 »Priprava in uvajanje ekološko primernih krmnih mešanic za prašiče na farmi Ihan« (nosilec projekta E-RCP).
 • V4 0202-99 »Sledljivost porekla govedi in govejega mesa« (nosilec projekta E-RCP).
 • V4-0280 »Prireja jančjega mesa« (nosilec E-RCP,sodeluje BTF, Oddelek za živilsko tehnologijo).
 • V4-0303-99 »Prehranski vplivi na kakovost živil živalskega izvora, komplementarna vrednost rastlinskih živil in metode za merjenje kakovosti z vidika vplivov na zdravje porabnikov« (nosilec projekta BTF, Oddelek za zootehniko).
 • Omega-3 maščobne kisline.
 • V4-0399-00 »Sistem spremljanja blagovnih in informacijskih tokov govedi in govejega mesa (v razseku) v skladu s standardi EU« (nosilec projekta E-RCP).
 • V4-0463-01 »Spremljanje informacijskih in blagovnih tokov v mešalniški industriji.« (Nosilec projekta E-RCP).
 • Preizkušanje različnih antioksidantov za zaščito dolgoverižnih nezasičenih maščobnih kislin pri mletju zrn bogatih z njimi (nosilec E-RCP).
 • Bilanca P na prašičih iz Ca mono in di fosfata iz TKI Hrastnik.
 • Vpliv biomagnetizma na zmanjšanje stresa pri prašičih.
 • Poučevanje izkoristljivosti P iz v Evropi razpoložljivih virov za mešalniško industrijo.
 • Svinjina kot funkcionalno živilo.
 • Izboljšanje maščobnokislinske sestave konzumnih jajc.
 • EUREKA projekt AFA.
 • Sledljivost prašičev in svinjine, ter konzumnih jajc.
 • EUREKA projekt EGSE
 • EUREKA projekt RFA
 • EUREKA projekt ENZEG
 • CRP, uporaba hmelja v prehrani nekaterih vrst živali.
 • CRP krmna vrednost rastlin odpornih na sušo.
 • SALUX

Kontakt

Kavčičeva 72, 1000 Ljubljana

Kontakt

+386 01 584 26 55

Email

razvojni.center@e-rcp.si